Mae Ysgol Sul i bawb o bob oedran, o’r plant lleiaf i oedolion, ar ôl y gwasanaeth Bore Dydd Sul yn ystod tymor ysgol yn cychwyn am 11am.

Bydd mwy o fanylion am weithgareddau’r Ysgol Sul yn ymddangos yma’n fuan.