Mae Sêr Bach yn sesiwn i blant a babanod a’u rhieni, gofalwyr neu neiniau a theidiau. Bydd croeso cynnes, digon o deganau a choffi da i’r oedolion.

Mae’n digwydd ar foreau Mercher rhwng 9.30am ac 11am.

Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw.

Rydym ni’n disgwyl ymlaen yn fawr i’ch gweld chi!