07834 556202 (Gweinidog) post@caersalem.com

Mae Sêr Bach yn sesiwn i blant a babanod a’u rhieni, gofalwyr neu neiniau a theidiau. Bydd croeso cynnes, digon o deganau a choffi da i’r oedolion.

Mae’n digwydd ar foreau Mercher rhwng 9.30am ac 11am.

Ar ôl y cyfnod clo rydym yn ail lansio gyda thîm newydd a hefyd a system o brynu tocyn ymlaen llaw er mwyn rheoli niferoedd er mwyn creu gofod saff i bawb.

Bydd angen prynu 1 tocyn am bob oedolyn fydd yn dod. Nid oes angen tocyn ar y plant ac nid oes cyfyngiad ar y niferoedd o blant y gall bob oedolyn ddod gyda nhw.

Rydym ni’n disgwyl ymlaen yn fawr i’ch gweld chi eto!