Sêr Bach

flyer A5 ser bach

SER BACH
Grŵp i fabis a phlant bach yng Nghaernarfon
Capel Caersalem, Stryd Garnon

Bob Dydd Mercher yn ystod tymor ysgol 9.30-11.00am

Bydd tâl mynediad bach o £1 y teulu a bydd digon o ddiodydd a bisgedi ar gael i bawb.

Cyswllt Mari Williams 07789 517756
a Bethan Gwilym 07792 787407

serbach@caersalem.com
Croeso cynnes i bawb!