Rhoi

Os ydych yn dymuno rhoi i waith Caersalem mae modd gwneud hynny drwy wasanaeth Stewardship. Os ydych chi’n drethdalwr mae modd i Stewardship gasglu rhodd cymorth (gift aid) ar ein rhan felly am bob £1 byddwch chi’n rhoi byddwn ni’n cael £1 a 25ceiniog.

Cliciwch yma i gyfrannu trwy Stewardship

Diolch am eich haelioni