Pwy yw pwy?

Cyflwyno Tîm Arwain Caersalem

Tîm Arwain

Mae Caersalem yn cael ei arwain gan dîm o arweinwyr sy’n cael eu hethol gan aelodau’r Eglwys. Etholwyd y tîm presennol ym mis Mehefin 2023.

Mae’r tîm cyfan yn cymryd trosolwg dros holl weinidogaeth yr Eglwys ond mae gan wahanol aelodau o’r tîm feysydd penodol lle mae ganddyn nhw gyfrifoldeb.

Gweledigaeth yr eglwys yw fod pob aelod yn rhan o weinidogaeth yr eglwys, rôl y tîm arwain yw rhyddhau holl aelodau’r eglwys i wasanaethu a dilyn eu galwad.

Staff

Rhys Llwyd – Gweinidog

Rhys yw ein Gweinidog ers 2010 ac fel arfer mae’n gweithio ar ddyddiau Mawrth, Iau, Gwener a Sul. Mae hefyd yn Weinidog ar ddwy eglwys arall, Calfaria Penygores ac Ebeneser Llanllyfni ac mae hefyd wedi ei secondio i weithio i Gyhoeddiadau’r Gair ar ddyddiau Mercher. 

Hannah Smethurst – Myfyriwr Gweinidogaethol

Hannah Smethurst yw ein Myfyriwr Gweinidogaethol ar hyn o bryd ac mae hi wedi cofrestru fel myfyriwr cyswllt gyda Colegau Undeb Bedyddwyr Cymru.

Lowri Jones – Gofal Tŷ a Chroeso

Maggie Hughes – Gweddi, Cawl a Chwmni a Caru Caersalem

Menna Machreth – Gwaith Plant a
Theuluoedd a Chenhadaeth

Martin Williams – Addoli, Cenhadaeth ac Adeiladau

Rhodri Jones – Gwaith ieuenctid

Robin Luff – Addoli

Mari Williams – Gwaith Plant a Theuluoedd a Caru Caersalem

Arwel Jones – Dysgu, Adeiladau, Cyfieithu, Cefnogi Tîm Sozo ac Ysgrifennydd yr Eglwys

Rhys Llwyd – Dysgu,  Gweddi, Cenhadaeth a Thechnoleg a Gweinidog