Pwy yw Iesu?

Yng Nghaersalem rydym ni’n dysgu am, yn dilyn ac yn addoli Iesu. Gyda’n gilydd rydym ni ar daith wrth ddod i adnabod Iesu’n well. Ymuna a ni ar y daith a gobeithio fydd y ddwy ffilm fer isod yn help ar ben y daith.