Pregethau (MP3)

I dderbyn pregethau Caersalem yn syth i’ch cyfrifiadur er mwyn copio i’ch iPod, iPhone ac ati tanysgrifiwch i’n podlediad ar iTunes drwy glicio ar y ddelwedd isod:

I wrando ar y pregethau yma ar y wefan dilynwch y doleni yma:

Cyfres ‘Yr Eglwys: Pobl nid Adeilad’ (Ebrill-Gorffennaf 2013, Oedfaon y Bore)

Cyfres ‘Saith Eglwys Asia: Y Da, y Drwg a’r Llugoer’ (Ebrill-Gorffennaf 2013, Oedfaon yr Hwyr)

Cyfres ‘Iesu: y Dyn y Duw a’r Brenin’ gyda Rhys Llwyd (Ionawr – Mawrth 2013, Oedfaon y Bore)

Cyfres ‘Y Proffwyd Elias’ gyda Rhys Llwyd (Ionawr – Mawrth 2013, Oedfaon yr Hwyr)

Cyfres ‘Dechrau’r Dyfodol – Actau’r Apostolion’ gyda Rhys Llwyd (Medi 2011 – Rhagfyr 2o12 )

Cyfres ‘Llythyrau Paul at y Thesaloniaid’ (Ionawr – Mawrth 2012)
Cyfres ‘Habacuc’ gyda Rhys Llwyd (Medi 2011 – Tachwedd 2011)

Cyfres ‘Popoleg’ gyda Rhys Llwyd (Ebrill-Gorffennaf 2011)

Cyfres ‘Nehemeia’ gyda Rhys Llwyd (Hydref 2010 – Ebrill 2011)

Cyfres ‘Philipiaid’ gyda Rhys Llwyd (Medi 2010 – Chwefror 2011)

Pregethau Nadolig a Pasg gyda Rhys Llwyd 

Cyfres ‘Teithiau’ gyda Arwel Jones

Pregethwyr Gwadd

Cliciwch yma i fynd at archif o bregethwyr gwadd sydd wedi bod yng Nghaersalem yn ddiweddar.