Bydd y Llan Llanast nesaf yn digwydd dros Zoom rhwng 4pm a 5pm ar Ddydd Sul 28 Mawrth 2021, bydd angen cofrestru erbyn Nos Wener 26 Mawrth i dderbyn pecyn o weithgareddau i bawb cyn y digwyddiad ar y Sul.

Os ydych yn cael trafferth gyda’r ffurflen gofrestru ar-lein ebostiwch y wybodaeth mae y ffurflen yn gofyn amdano i rhys@caersalem.com