Grwpiau Tŷ

Grwpiau Tŷ

Ar hyn o bryd mae gyda ni ddau Grŵp Tŷ yn yr Eglwys. Un ar gyfer pobl 20au/30au (ish!) sydd yn cyfarfod bob nos Lun am 7.30 (cyfarfod mewn tŷ gwahanol o gwmpas Caernarfon bob wythnos) ac un grŵp ar gyfer rhai dros eu 40 (ish!) sy’n cyfarfod yn yr Eglwys ei hun bob nos...