Cefnogi Eglwysi Yr Wcraen i fod yn ganolfanau noddfa a goleuni yn y tywyllwch gyda BMS World Mission

Mae BMS World Mission wedi bod yn helpu cymunedau dan fygythiad yn Wcrain ers 2014, trwy bartneriaeth gyda Ffederasiwn Bedyddywr Ewrop.

Nid yw erlid difrifol wedi atal capeli bedyddwyr rhag agor 25 cynulleidfa newydd yn ardal Donbas, i gyd yn y pum mlynedd diwethaf.

Tra mai pobl yn cael eu gorfodi i adael eu catrefi ar draws Wcrain, mae capeli bedyddwyr wedi bod yn hel pethau angenrheidiol ac yn paratoi er mwyn bod yn ganolfannau noddfa.

Diolch am sefyll gyda ni o blaid y rhai sy’n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro, sydd yn gweddio dros ac yn ysu am heddwch.

Diolch am eich cefnogaeth gweddi.  Gyda’n gilydd, medrwn helpu i ddangos cariad Crist i’r rhai sydd ei angen fwyaf.