Lle ydym ni?

Mae Caersalem ar Stryd Garnon, stryd fechan oddi ar ben Stryd Llyn neu oddi ar Tre’r Gof sy’n dod o’r Maes. Os yn dod mewn car dewch at y Capel o gyfeiriad y Maes oherwydd y system un ffordd.

Mae parcio ar y strydoedd o gwmpas y Capel yn barcio preswylwyr yn unig felly bydd angen i chi barcio mewn rhan arall o’r dref a chaniatâu digon o amser i gerdded draw.

Maes Parcio agosaf wedi ei nodi ar y map.