Alffa

Mae y cwrs Alffa yn gyfle da i drafod cwestiynnau mawr bywyd. Mae’n addas i bobl sydd ddim yn siŵr iawn beth maen nhw’n ei gredu ond eisiau edrych i mewn i’r peth, mae’n addas hefyd i Gristnogion sydd eisiau cyfle i ail-edrych ar rai cwestiynnau pwysig am hanfodion y ffydd.

Fe ddechreuodd ein Cwrs Alffa diweddaraf ar 4 Mehefin 2020.

I gofrestru diddordeb yn ein cwrs nesaf (dim dyddiad pendant eto) llenwch y ffurflen isod: