07834 556202 (Gweinidog) post@caersalem.com

Croeso i Gaersalem

adnabod, addoli a dilyn Iesu a’i gyflwyno i eraill

Addoli

Rydym yn cyd-addoli bob bore dydd Sul am 10yb yn ein adeilad ar Stryd Garnon, Caernarfon. Mae’n cael ei ddarlledu’n fyw ar ein tudalen Facebook ac YouTube ac mae ar gael i wylio eto unrhyw bryd ar ôl hynny.

Cymuned

Rhan bwysig iawn o’n bywyd ni fel eglwys yw ein grwpiau cymuned sy’n cyfarfod yn ystod yr wythnos. Mae gyda ni dri grwp cymuned, grwp ieuenctid a grwp gweddi. Yn y grwpiau yma mae modd i ni ddyfnhau ein perthynaf gyda Duw a gyda’n gilydd wrth i ni geisio gwneud disgyblion.