Croeso i Gaersalem

adnabod, addoli a dilyn Iesu a’i gyflwyno i eraill

Addoli

Rydym yn cyd-addoli bob bore dydd Sul am 10yb yn ein adeilad ar Stryd Garnon, Caernarfon. Croeso cynnes i bawb yn cynnwys teuluoedd a phlant.

Cymuned

Rhan bwysig iawn o’n bywyd ni fel eglwys yw ein grwpiau cymuned sy’n cyfarfod yn ystod yr wythnos. Mae gyda ni dri grwp cymuned, grwp ieuenctid a grwp gweddi. Yn y grwpiau yma mae modd i ni ddyfnhau ein perthynaf gyda Duw a gyda’n gilydd wrth i ni geisio gwneud disgyblion.