‭07703 163447‬ post@caersalem.com

Tearfund

Yn ystod mis Tachwedd eleni byddwn yn codi arian i’r elusen Gristnogol Tearfund.

Byddwn yn cynnal y Cwis Mawr blynyddol yn Gymraeg ar nos Sadwrn 14 Tachwedd.

A bydd ein casgliad arbennig ar Suliau 15 a 22 Tachwedd yn mynd tuag at Tearfund.

Bydd ein tudalen apêl Tearfund ar ein cyfri give.net ar agor tan ddiwedd y mis.

Cyfrannu i Apêl Tearfund Tachwedd 2020 gyda Caersalem