‭07703 163447‬ post@caersalem.com

Nadolig

Un o uchafbwyntiau arferol ein calendr fel Eglwys yw gweld y capel yn llawn ar gyfer ein Gwasanaeth Nadolig i’r teulu cyfan a’n Gwasanaeth Carolau blynyddol.

Eleni, gyda chyfyngiad ar y niferoedd caiff ddod i ddigwyddiadau yn y capel mae’n rhaid i ni feddwl yn greadigol.

Ein ffocws wrth ddathlu’r Nadolig eleni felly bydd digwyddiadau awyr agored o’r enw ‘Profiad y Nadolig’ ar 13 Rhagfyr a gwasanaeth carolau ar-lein ar yr 20fed o Ragfyr.