Llan Llanast

Mae yr ymateb i’r Llan Llanast ar-lein wedi bod yn anhygoel a rydym wedi gorfod cau y cofrestru bellach gan ein bod yn llawn.

Rydym yn gobeithio cynnal Llan Llanast eto yn fuan.

Er mwyn bod y cyntaf i glywed am y Llan Llanast nesaf ebostiwch post@caersalem.com a rhoi “Diddordeb Llan Llanast” yn y subject line. Diolch!

I chi sydd wedi cofrestru ar gyfer Llan Llanast mis Medi 2020 bydd pecyn yn cael ei ddosbarthu i’ch tŷ cyn y sesiwn dydd Sul a link Zoom i ymuno a’r sesiwn yn cael ei ebostio i chi cyn y digwyddiad.