Cyfarfodydd Dydd Sul

Trefniadau Dydd Sul yn ystod argyfwng COVID-19
Oherwydd yr argyfwng COVID-19 mae ein gwasanaethau Dydd Sul yn digwydd ar-lein ar hyn o bryd.

Mae’n cael ei ddarlledu’n fyw ar ein tudalen Facebook ac YouTube bob dydd Sul am 10yb.

Mae hefyd ar gael i wylio eto unrhyw bryd ar ôl hynny.

Trefniadau Dydd Sul fel arfer

Mae’r prif gyfarfodydd am 10am a 5.30pm bob dydd Sul trwy’r flwyddyn.

Clicia yma i ddarllen beth i’w ddisgwyl.

Mae’r Ysgol Sul i’r plant yn cychwyn am 10.30 ond mae croeso i blant a theuluoedd ddod erbyn 10am ac ymuno mewn yn rhan cyntaf yr addoliad gyda pawb arall.

Bydd gweithgaredd i’r plant lleiaf yn ystod y gwasanaeth ei hun o 10am hefyd.

Efallai bydd amseroedd oedfaon yn newid o amgylch gwyliau’r Nadolig a’r Pasg felly cadwa olwg yma ar y wefan.