Croeso

top

 

 

 

 

Mae Caersalem yn gymuned anffurfiol o bobl sydd ar daith gyda’n gilydd yn chwilio am, yn darganfod ac yn addoli Iesu gyda’n gilydd.

Mewn ymateb i hynny rydym ni’n gofalu am ein gilydd ac yn ceisio gwasanaethu cymuned Caernarfon yn gyfan.

Bydd croeso cynnes i chi ymuno a ni bob amser.

Gobeithio gwelwn ni chi yn fuan!