Ysgol Sul

Mae Ysgol Sul i’r plant am 10.30am, ond mae croeso cynnes i blant a theuluoedd ddod erbyn 10am ac ymuno mewn yn hanner cyntaf yr addoliad cyn mynd allan i’r Ysgol Sul.

Mae Ysgol Sul yr oedolion yn dilyn yr oedfa tua 11.15am.

Ysgol Sul yn ystod tymor ysgol yn unig.