Grwpiau Cymuned

Rydym ni’n eglwys sy’n gymuned ac nid dim ond yn bobl sy’n dod i gyfarfod ar ddydd Sul. I helpu gyda hyn mae gyda ni amrywiol grwpiau sy’n cyfarfod yn ystod yr wythnos. Ar hyn o bryd mae gyda ni’r grwpiau canlynol:

1. Grwp Cymuned Nos Lun
2. Grwp Cymuned Nos Fawrth
3. Clwb Ieuencid Nos Fercher
4. Grwp Gweddi Nos Fercher neu Nos Wener

Ar ôl cysylltu gyda ni gallwn argymell pa grŵp fyddai’n fwyaf addas i chi ymuno a hi.

Yn ystod yr argyfwnf COVID-19 mae y grwpiau yma i gyd yn cyfarfod ar-lein.