Grwpiau Tŷ

Ar hyn o bryd mae gyda ni dri Grŵp Tŷ yn yr Eglwys.

1. Un ar gyfer pobl 20au/30au (ish!) sydd yn cyfarfod bob nos Lun am 7.30 yn 2 Pen Morfa, Hendre, Caernarfon.

2. Un grŵp sydd yn cyfarfod bob nos Iau am 7.30 yn Cernyw, Bontnewydd, Caernarfon (i lawr y ffordd wrth ymyl hen Cartref Bontnewydd).

3. Ac yna un grŵp sy’n cyfarfod yn yr Eglwys ei hun bob nos Fawrth am 7.30; mae’r grŵp olaf yma yn debycach i astudiaeth Feiblaidd draddodiadol.

Fel rheol mae’r Grwpiau Tŷ yn astudio rhan o’r Beibl yna yn cael cyfle i rannu profiadau a gweddïo dros eu gilydd.

Ar ôl dod i Gaersalem ar y Sul gallwn argymell pa grŵp fyddai’n fwyaf addas i chi ymuno a hi.