Cyfarfodydd Dydd Sul

Mae’r prif gyfarfodydd am 10am a 5.30pm bob dydd Sul trwy’r flwyddyn.

Clicia yma i ddarllen beth i’w ddisgwyl.

Mae’r Ysgol Sul i’r plant yn cychwyn am 10.30 ond mae croeso i blant a theuluoedd ddod erbyn 10am ac ymuno mewn yn rhan cyntaf yr addoliad gyda pawb arall.

Bydd gweithgaredd i’r plant lleiaf yn ystod y gwasanaeth ei hun o 10am hefyd.

Efallai bydd amseroedd oedfaon yn newid o amgylch gwyliau’r Nadolig a’r Pasg felly cadwa olwg yma ar y wefan.