Cyfarfod Gweddi

Mae’r Cyfarfod Gweddi wythnosol yn digwydd amser cinio am 12.30 bob dydd Gwener oni nodir yn wahanol ar y Sul blaenorol.

Mae’r cyfarfod yn cael er arwain gan Rhys ac fel rheol bydd yn rhannu rhai adnodau gyda ni, yna byddw ni’n rhannu gyda’n gilydd yr hyn sydd angen gweddio amdano ac yna byddw ni’n mynd ati i weddio.