Beth i’w ddisgwyl?

Rydym ni’n eglwys anffurfiol, mae rhai yn dewis gwisgo yn fwy taclus na’r lleill ond mae’r rhan fwyaf ohonom yn dod yn ein dillad bob dydd.

Cewch chi eistedd lle bynnag hoffech chi, mae pawb (wel, rhanfwyaf!) yn eistedd mewn llefydd gwahanol bob wythnos. 

Bydd casgliad yn cael ei wneud rhywbryd yn y gwasanaeth tuag at gynnal gwaith yr Eglwys ond does dim rhaid i chi deimlo’n lletchwith o gwbl os nad ydych chi eisiau neu yn gallu cyfrannu rhywbeth.

Blas o wasanaeth teulu diweddar

Gwasanaeth arferol

Byddwn ni fel arfer yn canu ychydig emynau gyda’n gilydd, rhai yn draddodiadol a rhai yn fodern. Weithiau bydd piano yn cyfeilio, weithiau bydd gitâr a weithiau bydd band llawn yn cyfeilio. Os nad wyt ti’n hoffi canu paid â phoeni, bydd digon o bobl eraill yn canu allan ac fe gei di feddwl am y geiriau yn unig os hoffet ti.

Bydd rhywun yn gweddïo ac yn darllen rhan o’r Beibl.

Bydd plant yn gadael yr oedfa ar ôl yr addoliad er mwyn cael llawer o hwyl a dysgu am Iesu yn y gweithgareddau plant sydd wedi cael eu darparu ar eu gyfer.

Wedyn bydd rhywun yn siarad am ychydig (tua 20 i 25 munud fel arfer), bydd yn esbonio rhan o’r Beibl ac yn ceisio ein helpu ni i gyd i weld beth mae’r darn yn ei olygu i ni heddiw. Arwel neu Rhys fydd fel arfer yn siarad ond weithiau bydd gyda ni siaradwyr gwadd yn dod i’n harwain ni.

Bydd y gwasanaeth yn gorffen gyda gweddi fer arall.

Gwasanaeth cymun

O leiaf unwaith y mis byddwn ni’n cael cymun ar ddiwedd gwasanaeth. Byddwn ni i gyd yn cymryd bara a gwin i gofio am yr hyn wnaeth Iesu Grist ar y groes er mwyn i ni gael mwynhau bywyd newydd gyda Duw. Os ydych chi’n credu yn Iesu ac wedi rhoi ffydd ynddo ei fod wedi maddau eich beiau i chi gael bywyd newydd yna croeso i chi ymuno gyda ni yn y cymun fel arwydd o’ch ffydd.