Cyfarfod Gweddi

Cyfarfod Gweddi

Mae'r Cyfarfod Gweddi wythnosol yn digwydd amser cinio am 12.30 bob dydd Gwener oni nodir yn wahanol yn y dyddiadur.

Mae'r cyfarfod yn cael er arwain gan Denis Young ac fel rheol bydd Denis yn rhannu rhai adnodau gyda ni, yna byddw ni'n rhannu gyda'n gilydd yr hyn sydd angen gweddio amdano ac yna byddw ni'n mynd ati i weddio.

Read More

Grwpiau Tŷ

Grwpiau Tŷ

Ar hyn o bryd mae gyda ni ddau Grŵp Tŷ yn yr Eglwys.

Un ar gyfer pobl 20au/30au (ish!) sydd yn cyfarfod bob nos Lun am 7.30 (cyfarfod mewn tŷ gwahanol o gwmpas Caernarfon bob wythnos) ac un grŵp ar gyfer rhai dros eu 40 (ish!) sy’n cyfarfod yn yr Eglwys ei hun bob nos Fawrth am 7.30.

Fel rheol mae’r Grwpiau Tŷ yn astudio rhan o’r Beibl yna yn cael cyfle i rannu profiadau a gweddïo dros eu gilydd.

Ar ôl dod i Gaersalem ar y Sul gallwn argymell pa grŵp fyddai’n fwyaf addas i chi ymuno a hi.

Read More