Pwy yw pwy?

Mae Caersalem yn cael ei arwain gan dîm o arweinwyr sy’n cael eu hethol gan aelodau’r Eglwys i wasanaethu am dymor penodol. Etholwyd y tîm presennol ym mis Mai 2017.

Mae’r tîm cyfan yn cymryd trosolwg dros holl weinidogaeth yr Eglwys ond mae gan wahanol aelodau o’r tîm feysydd penodol lle mae ganddyn nhw gyfrifoldeb.

Gweledigaeth yr eglwys yw fod pob aelod yn rhan o weinidogaeth yr eglwys, rôl y tîm arwain yw rhyddhau holl aelodau’r eglwys i wasanaethu a dilyn eu galwad.

Tîm Arwain

 • Lowri Jones (Gwaith Plant / Gofal Tŷ)
 • Rhodri Jones (Gwaith Ieuenctid / Dysgu)
 • Susann Kelly (Gwaith Chwiorydd / Gofal Tŷ)
 • Robin Luff (Addoli)
 • Menna Machreth (Gwaith Ieuenctid / Gwaith Cenhadol)
 • Sian Rees (Addoli / Dysgu)
 • Mari Williams (Gwaith Plant / Gwaith Cenhadol)
 • Martin Williams (Dysgu / Grwpiau Tŷ)
 • Arwel Jones (Ysgrifennydd / Dysgu)
 • Joan Hughes
 • Denis Young (Gweinidog Anrhydeddus)
 • Rhys Llwyd (Gweinidog Caersalem Caernarfon, Calfaria Penygroes ac Ebeneser Llanllafni. Mae hefyd wedi ei secondio diwrnod yr wythnos i weithio i Gyhoeddiadau’r Gair).
 •