Lle ydym ni?

Mae Caersalem ar Stryd Garnon, stryd fechan oddi ar ben Stryd Llyn neu oddi ar Tre’r Gof sy’n dod o’r Maes. Os yn dod mewn car dewch at y Capel o gyfeiriad y Maes oherwydd y system un ffordd. Ar ddydd Sul mae llefydd parcio fel arfer ar Stryd Garnon neu Tre’r Gof ond mae’r Maes Parcio agosaf wedi ei nodi ar y map.