Alffa

flyer alffa a6 - drafft 4Mae’r Cwrs Alffa i bawb
Mae’n gyfle i edrych ar gwestiynau mawr bywyd

Mae sesiwn Alffa yn cynnwys:
+ pryd o fwyd a diod
+ gwylio ffilm fer am y ffydd Gristnogol
+ cyfle i bawb drafod a holi cwestiynau

Nid oes pwysau ar neb
na chost i fynychu

Ddim yn credu mewn duw?
Wedi rhoi’r gorau ar yr eglwys
yn y gorffennol?
Jest a diddordeb?

Mae’r Cwrs Alffa i ti

Bydd y Cwrs Alffa nesaf yn cychwyn ar 9 Ionawr 2018 am 7yh

mwy o wybodaeth, cofrestru neu fynegi diddordeb
caersalem.com | alffa@caersalem.com | 07789 517756