Yr Eglwys: Pobl nid Adeilad

Posted by on April 23, 2013 in Tudalen Flaen | Comments Off on Yr Eglwys: Pobl nid Adeilad

Yr Eglwys: Pobl nid Adeilad

Yn oedfaon y bore rhwng Ebrill a Gorffennaf 2013 byddwn ni’n edrych ar rhai o brif egwyddorion y Testament Newydd ynglŷn a beth yw Eglwys – llysgenhadaeth Iesu yma yn y byd.